Danışmanlık Müşavirlik hizmetleri, yatırımcıların yatırım kararı ve proje hazırlama öncesinde, yatırımlarına yön verebilmek ve maliyetlerini önceden görebilmek amacıyla talep edecekleri hizmetlerdir. Danışmanlık hizmetleri kapsamında, projelerin uygulanması sırasındaki denetim, kontrol ve kabul işlemleri yer almaktadır.

Enerji yatırımları (Rüzgar, Güneş, Doğalgaz çevrim santralleri) , Tekstil, kağıt, Kalsit, AVM, Hastane altyapı
planlama ile üretim, makine, ekipman ve sistemlerinin planlanması, gerçekleştirilmesi uzmanlık alanımızdır.

danismanlik-hizmetleri

 

 

 

 

 

 

Müşavirlik Danışmanlık Hizmetleri kapsamında;

 1. Araştırma ve geliştirme hizmetleri,
 2. Fizibilite ve geri dönüş raporları hizmeti ( rüzgar, güneş enerji projeleri ),
 3. Teknik dosya hazırlama hizmetleri,
 4. İhale dosyası,keşif, teknik şartname hazırlama hizmetleri,
 5. Mesleki kontrolluk hizmetleri,
 6. Teknik uygulama sorumluluğu ( fenni mesuliyet ) hizmetleri,
 7. Hak ediş ve kesin hesap hizmetleri,
 8. Devreye alma, kontrol ve kabul hizmetlerini vermekteyiz.

 

 

 

Güleç Mühendislik, Sürdürülebilir Bina Danışmanlık hizmetleri kapsamında yeşil bina danışmanlık hizmeti vermektedir.

Güleç Mühendislik, inşaat projelerinin, LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) ve BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) gibi uluslararası yeşil bina sertifikalarına en uygun nitelikte tasarlanması ve inşa edilmesi için arazi seçiminden başlayarak, bina kabuğu, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımı, etkin su yönetimi, daha verimli ısıtma ve soğutma sistemlerinin tasarımı, aydınlatma, elektrik, peyzaj, inşaat yönetimi, malzeme, iç hava kalitesi gibi bina sürdürülebilirlik parametreleri konularında bilgisayar destekli simülasyonlar yardımıyla optimum ve inovatif çözümler sunar.

Tasarım aşamasından başlayarak, binanın kullanıma alınmasına kadar bütüncül ve entegre bir yaklaşım ile yönetilen yeşil bina danışmanlık hizmetleri, en önemli uzmanlık alanlarımızdan biridir.

yesil-bina

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Yeşil bina kapsamındaki hizmetlerimiz;

 • LEED Danışmanlığı,
 • BREEAM Danışmanlığı,
 • Gün Işığı Analizi ve Modelleme,
 • Enerji Modellemesi,
 • Test ve Devreye Alma,
 • Yeşil Yıldız Danışmanlığı,

Çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından hazırlanan "Sürdürülebilir yeşil binalar ile sürdürülebilir yerleşmelerin belgelendirilmesine dair yönetmelik" yayımlandı. İlgili yönetmeliğe aşağıdaki linkte erişebilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141208-2.htm