Etik Kurallarımız

 

Etik kurallarımız, işimizi ele alma felsefemizi ve hayata bakışımızı yansıtmaktadır. Her geçen gün yozlaşan dünyamızda, güçlü ahlaki yapımız ile fark yaratacağımıza inanıyoruz.

 

Tüm dünyadaki hayat standartlarını etkileyen teknolojinin öneminin bilincindeyiz. Mesleki olarak kişisel yükümlülüklerimizi kabul ediyoruz.


Bu çerçevede oluşturduğumuz etik kurallarımız;

 

 • Toplumun, bir bütün olarak güvenliği, sağlığı ve refahı ile ilgili teknik kararların sorumluluğunu üstlenmek,
 • İş ve çalışma güvenliğini herkes için istemek,
 • Toplum ve çevre için tehlikeli olabilecek unsurları açıklamak,
 • Eldeki veriler üzerinde, tahminler ve öneriler yaparken dürüst ve gerçekçi olmak,
 • Her ne şekilde olursa olsun rüşveti reddetmek,
 • Teknik yeterliliğimizi korumak ve geliştirmek,
 • Teknik çalışmaları dürüst biçimde eleştirmek, eleştirileri kabul etmek ve bunlar için gayret göstermek,
 • Başkalarının katkılarında onları uygun biçimde onurlandırmak,
 • Başkalarının hatalarında, onları hataları konusunda bilgilendirmek ve bu hataları düzeltilmesini sağlamak,
 • Din, dil, ırk, cinsiyet, yaş ve bedensel özürlülük gibi durumları dikkate almadan herkese eşit davranmak,
 • Tüm işverenleri ve müşterileri için sadık bir temsilci veya vekil gibi hareket etmek,
 • Meslektaşlarımızın ve iş arkadaşlarımızın mesleki gelişmesine yardımcı olmak ve bu etik ilkelerin izlenmesinde onları desteklemek.
 • Yaptığımız her işin arkasında olmaktır.