Hazırladığımız Raporlar

234
Elektrik İç Tesisat Denetimi

Termal Kamera analizi ve kaçak akım rölesi uygunluk kontrolü.

344
Topraklama Raporu

Prizden ya da panodan topraklama ölçümü ve raporlanması.

150
Paratoner Ölçüm Raporu

Paratoner uygunluk kontrolü ve sonuçların raporlanması.

Topraklama Ölçümü (Topraklama Testi)

Tesislerde yapılacak topraklama ölçümü, topraklama raporu ve uygunluk değerlendirmelerini EMO üyesi Serbest Müşavir Mühendis(SMM) Belgesi sahibi gerçek kişiler  yapabilirler. Topraklama ölçüm cihazının güncel kalibrasyon belgesi ve yetki belgeleri rapor eklerinde mutlaka bulunmalıdır.

Topraklama Direnci Ölçüm Raporlarımız Aşağıdaki Denetimler İçin Geçerlidir
 • ÇSGB İş müfettişleri resmi denetimleri,
 • İş sağlığı ve güvenliği denetimleri,
 • Tedarikçi denetimleri (Sosyal sorumluluk, Tekstil vb. alanlarda),
 • Ruhsat denetimleri (Belediye, organize sanayi vb.),
 • TSE denetimleri,
 • Diğer özel ve resmi denetimler.

Topraklama raporu 1 yıl süreyle geçerlidir.

Binalarda Topraklama Tesisatı Ölçümleri Hangi Sıklıkla Yapılmalıdır?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na bağlı olarak çıkartılan, "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği" ve  "Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği" gereğince; Sanayi tesisleri ve tüm iş yerlerinde topraklama tesisatı yılda en az bir defa yetkili kişiler tarafından kontrol edilmeli ve raporlanmalıdır.

 
Topraklama Ölçümü Zorunludur

Çeşitli topraklama tesislerinin işletme dönemi içindeki muayene, ölçme ve denetlemelere ilişkin önerilen periyotlar aşağıda verilmiştir:

1) Elektrik üretim iletim ve dağıtım tesisleri (enerji nakil ve dağıtım hatları hariç) için: 2 yıl,

2) Enerji nakil ve dağıtım hatları için: 5 yıl,
3) Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri için:
i) Topraklamalara ilişkin dirençlerinin  muayene ve ölçülmesi: 1 yıl,
ii) Topraklama tesisleri ile ilgili diğer muayene, ölçme ve kontroller: 2 yıl,
4) Sabit olmayan tesisler için:
i) Sabit işletme elemanları için: 1 yıl,
ii) Yer değiştirebilen işletme elemanları için: 6 ay.
5) Parlayıcı, Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerleri ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük kapsamındaki topraklama tesisleri ile ıslak ortamlarda çalışılan işyerlerindeki topraklama tesislerinin muayene, ölçme ve denetleme periyotları bir yılı aşamaz.
 

Neden Topraklama Yapılır?

İnsanların ve evcil hayvanların can güvenliğini sağlamak amacıyla gerilimin etkin değeri 50 voltun üstünde olmamalıdır. Ayrıca, herhangi bir hata anında (teknik hatalar, aşırı akımlar, yalıtımın bozulması, delinme ve bozulmalar vs) ortaya çıkan tehlikeli akımların toprağa akıtılması için topraklama yapılmalıdır. Topraklanmış bir üretim tesisinde çalışan personel, elektrik şoklarından korunur, tesis içerisindeki aygıtların elektrik arızaları önlenir, elektrik enerjisinin güvenirliği ve sürekliliği artar.

topraklama raporu

 

Topraklama ölçüm değeri en az kaç ohm olmalıdır?

Koruma topraklamasında yönetmelikte bir sınır değer bulunmamaktadır. Sınır değer hesabı sistemin türüne (TT, TN), eşdeğer değer üzerinde bulunan açma cihazlarına(sigorta türü), artık akım anahtarı(kaçak akım rölesi) bulunmasına göre ölçümü yapan mühendis tarafından hesaplanmaktadır. Topraklama direncinin uygunluğu ancak bu hesap yöntemi ile belirlenmektedir. Bu nedenle özellikle küçük güç tüketimli işletmelerde ve evlerde artık akım anahtarlarının konulması tavsiye edilmektedir. Topraklama testi, bu işe özel dizayn edilmiş, topraklama direnci ölçümü cihazı ile yapılmaktadır.

 
 
 
 
 
 

TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi için gerekli olan Topraklama Raporlarını nasıl hazırlıyoruz?

Topraklama ölçümü yapan firmalar arasında en hızlı şekilde raporlarınızı teslim ediyoruz.

 1. İşyerinize gelip, elektrik panolarınızdan, ofis ise prizlerden, kullanılan makinalar var ise gövdelerinden topraklama ölçümleri yapıyoruz.
 2. Daha sonra raporunuzu düzenleyip teslim ediyoruz.
 3. Verilen raporun geçerli olabilmesi için raporun arkasında mutlaka yetki belgelerinin olması gerekir.
 4. Raporla beraber, İlgili Mühendisin “Elektrik SMM Belgesi” , “Elektrik iç Tesislerinin Denetimi Yetki Belgesi” ve “Topraklama ölçümü cihazına ait Kalibrasyon Belgesi” birer kopyasının olması gerekmektedir.

Amacına göre topraklama çeşitleri 3 madde halinde incelenmektedir;

A) Koruma Topraklaması; Bir yalıtım hatasında elektrik devresinin aşırı akım koruma aygıtları ile açılmasını sağlamak için gerilim altında olmayan iletken tesis bölümlerinin topraklayıcılara ya da topraklanmış bölümlere doğrudan doğruya bağlanmasıdır.

B) İşletme Topraklaması; aktif bölümlerin ve sıfır iletkeninin topraklanmasıdır.

C) Fonksiyon Topraklaması; iletişim tesisinin veya bir işletme elemanının; yıldırım etkilerine karşı koruma, raylı sistem topraklaması , zayıf akım cihazlarının topraklanması gibi istenen fonksiyonu yerine getirmesi için yapılan topraklamadır.

Belirtilen Topraklama Çeşitleri Kapsamında; aşağıda belirtilen ölçüm noktaları içeriğinde tarafınıza «Topraklama Ölçüm Raporu» düzenlemekteyiz.

1.Ana Dağıtım Panosu (PDB’ye bağlantısı,PDB’ den gelen Topraklama İletkeni Direnç Tespiti, İlave korumanın tespiti ve ölçümü)

2.Monofaze ve Trifaze Prizler (RCD veya Sigorta/Kesici açma beyan akımı referans alınarak ölçülen değerlerle karşılaştırılması)

3.Elektrikli Motor ve Makine Gövdeleri (Topraklama Barasına Bağlantıları, Koruma Elemanı açma beyan akımına göre uygunluk tespiti)

4.Tali Dağıtım Panoları (PDB’ye bağlantısı, Doğrudan Dokunmaya karşı ilave korumanın tespiti ve ölçümü)

5.Diğer Son Tüketici Noktaları (RCD veya Sigorta/Kesici açma beyan akımı referans alınarak ölçülen değerlerle karşılaştırılması)

6.Trafo Koruma Topraklaması (Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği Gereğince Hesaplama ve Ölçüm)

7.Trafo İşletme Topraklaması (TEDAŞ Şartnameleri Referans Alınarak 3 Uçlu karşılaştırma Yöntemi ile Ölçüm)

 

ÖLÇÜMLER SIRASINDA KULLANDIĞIMIZ CİHAZLAR

 • Tesisat Test Cihazı (Topraklama Ölçümü, Kaçak akım Testleri)

  topraklama raporu

   

  Fluke markası, dünyanın en güvenilir elektriksel ölçü aletlerini üretmektedir. Kalite ve güveni odak noktası haline getirmiş firmamızda, sadece Fluke markalı ve kalibrasyon sertifikalı ölçü aletleri ile topraklama ölçümlerini yapıyoruz.

  Topraklama ölçümü yaparken, çalışan elektrikli aletlerinize hiçbir zarar gelmeyeceğini garanti ediyoruz.

  Fluke 1663 cihazımız ile topraklama kazığı kullanmadan, sadece prizden ölçüm alarak, topraklama direncini saptayabiliyoruz.

  Fluke 1663 cihazımız ile, kaçak akım rölesi açma süresini ve kaçak akım rölesi açma akımını saptayabiliyoruz.

 • Termal Kamera

  elektrik uygunluk raporu

  Flir markası Termal Kameranın mucidi olup, termal dedektör üreticisidir. Kalite ve güveni odak noktası haline getirmiş firmamızda, sadece Flir markalı ve kalibrasyon sertifikalı termal kamera ile termal ölçümleri yapıyoruz.

 • Enerji kalitesi ve Harmonik Ölçüm Cihazı 

  Elektrik tesisat kontrolü

  HT Italia, Vega-78 Güç kalitesi analizörü ile 50. harmoniğe kadar, Akım ve Gerilim Harmoniklerini ölçüp kayıt altına alabiliyoruz. Ayrıca Gerilim, Akım, Endüktif güç, Reaktif Güç gibi bir çok elektriksel değeri kayıt altına alıyor hem sayısal hem grafiksel olarak rapor oluşturabiliyoruz. HT Italia, güç kalitesi analizörü üretiminde en son teknolojiyi kullanan öncü bir firmadır. Vega-78, HT Italia markasının en prestijli ölçüm ve kayıt cihazıdır.

   

Topraklama raporu almak için linke tıklayarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.